Tarieven en vergoeding

De tarieven en of u wel of geen vergoeding krijgt van uw verzekeraar hangt van een aantal factoren af:


  1. Mijn praktijk heeft wel/niet een contract afgesloten met uw verzekeraar (zie onder vergoeding).                                                                                                                
  2. Uw klacht moet passend zijn bij een diagnose zoals omschreven in de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual) om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen. In de DSM-5 staan criteria omschreven per diagnose. Verzekeraars vergoeden niet alle diagnoses uit de DSM, maar de meeste wel. Of er sprake is van een diagnose wordt door mij vastgesteld in het intakegesprek. Het intakegesprek wordt wel vergoed.           
  3. Partnerrelatie therapie (EFT) wordt helaas nog niet vergoed door verzekeraars. Indien bij één van de partners sprake is van een diagnose volgens de DSM-5 die samenhangt met de relatieproblematiek, is vergoeding soms wel mogelijk.   Vergoeding verzekerde zorg

Voor verzekerde zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere daartoe bevoegde behandelaar. Behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering. U betaald wel een eigen risico. Voor 2024 bedraagt deze €385, of meer als u voor een hoger risico gekozen hebt. Per 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd. Meer informatie en wat dat voor u betekent vindt u hier.


Voor 2024 heb ik contracten met Zilveren Kruis Achmea, CZ (o.a. OHRA, Nationale Nederlanden), VGZ (o.a. IZZ, IZA, UMC), ENO zorgverzekering, OWM Zorg en Zekerheid en DSW. Een overzicht van de verschillende merken per verzekeraar vindt u hier.

Indien u verzekerd bent bij een andere verzekeraar, kan het zijn dat u een percentage van de kosten zelf moet betalen. Hoeveel dit voor u is en wat dit voor u betekent, kunt u navragen bij uw verzekeraar.


Tarieven 2024

verzekerde zorg:

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) bepaalt jaarlijks de maximum tarieven voor de verzekerde zorg. De verzekeraars bepalen het percentage van deze tarieven dat ik bij hen kan declareren.


onverzekerde zorg:

Individuele therapie:                €110,00 per 45 contactminuten

Partner-relatie therapie (EFT): €125,00 per 75 contactminuten

Coaching:                                 €110,00 per 45 contactminuten